AQSASPORT

NEDERLAND

Sport in de Islam

Moslims worden geacht goed te zorgen voor hun lichaam en geest. Overgewicht, lichamelijke zwakte en luiheid worden beschouwd als afkeurenswaardige aandoeningen. De moslim bevindt zich altijd in optimale fysieke gesteldheid zodat hij zijn Heer optimaal kan aanbidden. De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft immers gezegd:

“De sterke gelovige is beter en geliefder bij Allah dan de zwakke gelovige, terwijl er goedheid zit in beide.” (Overgeleverd door Moeslim.)

Er zijn tal van andere overleveringen waarin de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) aanbevolen heeft om bepaalde sporten uit te oefenen om de gezondheid te behouden. In navolging van het voorbeeld van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem), zou iedere moslim dus tijd moeten vrij maken voor zijn of haar lichamelijke en geestelijke gezondheid.

Wie zijn wij?

Aqsasport is een sportorganisatie die zich richt op het organiseren van verschillende sportactiviteiten, zoals zwemmen, zelfverdediging, voetballen, fitness en hardlopen.

Doel

Aqsasport hecht grote waarde aan fysieke en mentale gezondheid. De Islam moedigt het beoefenen van sport ten zeerste aan. Iedereen kan en zou aan sport moeten doen. Jong of oud. Man of vrouw. Beperkt of niet-beperkt. Het doel van Aqsasport is daarom de toegankelijkheid tot sport te bevorderen voor al deze categorieën.

Organisatie

Aqsasport wordt geleid door een projectmanager. Daarnaast zijn er projectleiders die verantwoordelijk zijn voor de opzet van, en toezicht op de organisatie van de verschillende sportactiviteiten. De projectleiders worden geselecteerd op basis van hun expertise op sportgerelateerde onderwerpen.

Islamitische gedragsregels

Veel moslims die deel willen nemen aan sportactiviteiten, stuiten op belemmerende factoren. Zo nemen mannen en vrouwen vaak gemengd deel aan sportactiviteiten en worden kledingvoorschriften gehanteerd die niet te verenigen zijn met de islamitische normen en waarden. Dit kan anders! Bij Aqsasport wordt wel rekening gehouden met deze aspecten.

BEKIJK ONZE ACTIVITEITEN